Výuka němčiny, informace o německém jazyku

Německý jazykKurzy němčiny s lektorkou probíhají v Praze.
Kurzy němčiny Praha nabízí Mgr. Michaela Mašková.
Je tu pro Vás výuka němčiny.

Němčina

Němčina je západogermánský jazyk, kterým hovoří přibližně 200 milionů lidí na celém světě. V Evropě je z hlediska počtu rodilých mluvčích němčina s asi 100 mil. mluvčími druhým nejrozšířenějším jazykem po ruštině. V Evropské unii je němčina nejpoužívanějším mateřským jazykem. Patří také mezi 10 nejpoužívanějších jazyků na světě. Píše se latinkou se spřežkovým pravopisem. Zvláštností je, že podstatná jména se píší velkými počátečními písmeny. Poslední reforma pravopisu proběhla v roce 1996 a přepracována byla v letech 2004 a 2006.

Rozšíření

Němčina je úředním jazykem v těchto zemích: Německo (80 mil. mluv.), Rakousko (7,9 mil. mluv.), Lichtenštejnsko (31 tis. mluv.), Švýcarsko (4,3 mil. mluv.) – spolu s francouzštinou, italštinou a rétorománštinou, Lucembursko (270 tis. mluv.) – spolu s lucemburštinou a francouzštinou, Belgie (110 tis. mluv.) – Německojazyčné společenství v provincii Lutych spolu s nizozemštinou a francouzštinou, Itálie (260 tis. mluv.) – Jižní Tyrolsko (autonomní provincie Bolzano),

Historie

Spisovná němčina se od ostatních germánských jazyků liší změnami v důsledku druhého posouvání hlásek, které bylo uzavřeno ke konci 8. století. V historii vývoje spisovného německého jazyka rozlišujeme tato období: prehistorické/germánské (5.–8. století), stará horní němčina (Althochdeutsch) (8. století–1050), střední horní němčina (Mittelhochdeutsch) (1050–1350), raná nová horní němčina (Frühneuhochdeutsch) (1350–1650), nová horní němčina (Neuhochdeutsch) (1650–současnost),

Gramatika a pravopis

Rozlišuje se určitý (der, die, das) a neurčitý (ein, eine) člen.
Rozlišují se čtyři pády u jmen: nominativ, genitiv, dativ a akuzativ. Jsou vyjádřeny většinou jen tvarem členu, k některým ale patří koncovky podstatného jména.
Systém slovesných časů je bohatší než v češtině, ale ve srovnání s angličtinou chybí průběhové formy: předminulý (plusquamperfektum), minulý (préteritum a perfektum), přítomný (prézens) a budoucí I a II (futurum). Podmíněný děj se vyjadřuje konjunktivem a kondicionálem.
Slovosled je o něco volnější než v angličtině, ale přece jen má pevné mantinely. Může mít více variant v závislosti na použitých spojkách či příslovečných určeních. Typickým rysem němčiny je odsouvání ostatních slovesných tvarů (a také hlavního slovesa ve vedlejší větě) na konec, může se tam sejít i několik sloves najednou: Wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich es nicht mehr tun müssen. Doslova: Když já to dříve věděl by měl, měl by já to ne více činit muset.
Všechna podstatná jména se píší s velkým počátečním písmenem.

Zdroj: Wikipedie

Výuka němčiny Praha, (Bc. Michaela Mašková)© 2024 - Mgr. Michaela Mašková, Němčina-In.cz: výuka němčiny v Praze
Doporučuji: Angličtina, Výuka angličtiny, Individuální výuka angličtiny, Kurzy angličtiny Praha, Kurzy němčiny, Výuka němčiny, Kurzy němčiny Praha, Francouzština, Výuka francouzštiny, Kurzy italštiny, Výuka italštiny, Španělština, Výuka španělštiny, Kurzy španělštiny, Jazykové kurzy, Petra Hamalčíková němčina Brno, Odkazy